Η TTG Travel Experience  είναι η πιο σηµαντική B2B έκθεση της Ιταλίας για την προώθηση του παγκόσµιου τουρισµού στη χώρα και της τουριστικής προσφοράς παγκοσµίως. Σε διάστηµα τριών ηµερών, συγκεντρώνει διεθνείς φορείς και εκθέτες από όλο τον κόσµo.