Σύμβαση Χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ® παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Νομική Κατοχύρωση Περιεχομένου

Οι πληροφορίες που διατίθενται από τον ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ® και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο και ανανεώνονται συνεχώς. Παρά τον προσεχτικό και ποιοτικό έλεγχο, είναι πιθανό να εμφανιστεί ασυγχρονισμός μεταξύ των πληροφοριών και τρέχοντων γεγονότων, κτλ.. Για το λόγο αυτό, ο Tourist Guide of Greece δεν εγγυάται την εγκυρότητα ή την ολοκληρωμένη εικόνα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του. Τα ως άνω ισχύουν και για τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους υπάρχει πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ®, ως διασυνδέσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ® δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Επιπλέον, ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ® διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές των πληροφοριών.

Copyright © 2022 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε.

Το περιεχόμενο και η δομή της ιστοσελίδας του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ®, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων, σχεδίων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ® και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Το ως άνω ισχύει και για φωτογραφίες που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρία από τρίτους.

Τελικές Διατάξεις

Ο δικτυακός μας τόπος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εμπλουτίσει και διευρύνει το κείμενο αυτό, σε περίπτωση που θα υπάρξει δραστηριοποίηση σε νέους τομείς, με νέους όρους, και προϋποθέσεις λειτουργίας και συνεργασίας με τους επισκέπτες – χρήστες μέλη.

Για πιθανές απορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του εν λόγω δικτυακού τόπου και τη διαχείριση των πληροφοριών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας.